Van der Waay Official Logo

Chinese kwekers ontdekken voordelen van kasdekreinigers
In de afgelopen maanden heeft Van der Waay steeds meer aanvragen en ook daadwerkelijke bestellingen vanuit China ontvangen. Zowel de kasdekreinigers maar ook de krijtmachines leveren een duidelijke meerwaarde in veel teelten in China, omdat zij aantoonbaar de productie van verse groenten maar ook sierteeltproducten verbeteren en vergroten.

Kas wordt snel vuil

Steeds meer Chinese kwekers van groenten en sierteeltproducten, maar ook grote investeerders als supermarktketens in die regio, stappen over op een teelt in professionele kassen. Op dat moment merken zij, zeker in bepaalde streken, dat het kasdek onder invloed van klimatologische en vooral milieuvervuilende omstandigheden al snel minder licht doorlaat. De inzet van een kasdekreiniger zal in dat geval tot veel meeropbrengst leiden. Zodra de eigenaren en investeerders van deze kascomplexen zich dit realiseren, is de beslissing om een professionele en veilige dekwasser aan te schaffen al snel rendabel.

(Foto: Hortidaily.com)