your roof our care, for light and safety

Een schone kas; meer licht, meer omzet!

Nog steeds beseffen veel telers niet dat het schoonhouden van het kasdek een van de belangrijkste factoren is voor een optimale teeltopbrengst. Vele procenten gratis licht gaan verloren door zwaar vervuild glas, waardoor groei en productie belemmerd worden. Het omgekeerde is ook waar; de kasdekreiniger levert een schoon kasdek én groei én productie op!

Tijdelijk wat minder licht?

Licht is belangrijk voor een optimale groei, maar teveel licht kan schadelijk zijn voor het gewas. Door het tijdelijk gebruik van een schermmiddel of coating kan het licht gestuurd worden. Het aanbrengen van een dergelijke coating dient nauwkeurig te gebeuren. Het maximale  rendement van de coating wordt bereikt door het egaal aanbrengen hiervan met een coating machine.

Veilig werken voorkomt ongevallen!

Elk jaar gebeuren er door onveilig werken op het kasdek ernstige ongelukken, waarvan deels voorkomen hadden kunnen worden. Veilig uitvoeren van onderhoud en reparatie aan de steeds hoger wordende kassen vraagt om nieuwe middelen. De producten van Van der Waay zorgen voor een veilige manier van werken op en rondom het kasdek.

Wij helpen u graag verder op weg met het maken van uw keuzes, neem daarvoor contact met ons op.